Par centru
Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrs ir dibināts 2011.gada 20.jūlijā.

Centra mērķis ir veidot un attīstīt profesionālo vidi, pētot smilšu spēles terapijas daudzos aspektus un unikalitāti saskaņā ar C.G.Jung (Carl Gustav Jung) un D.M.Kalfas (Dora Maria Kalff) mācību. Teorētisko un supervīzijas semināru uzdevums ir radīt drošu telpu mācībām un radošumam tiem profesionāļiem, kas savā darbā izmanto smilšu terapijas metodi.

Centra atklāšana notika vienlaikus ar pirmo semināru – 2011. gada 18. augustā. Semināru “Ieraudzīt pasauli smilšu graudiņā...” vadīja psiholoģe, smilšu terapijas speciāliste no Sanktpēterburgas Natālija Abramova.


Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrs piedāvā divas apmācības programmas:
  1. bāzes programmu smilšu spēles terapijas metodes apgūšanai “Smilšu spēles terapijas teorija un prakse”, kas atbilst Starptautiskās Smilšu spēles terapijas biedrības (TM ISST) prasībām;

  2. autorprogrammu “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases”.

Vairāk informācijas sadaļā Apmācība.