AKTUALITĀTES
Tālākizglītības kurss "Smilšu spēles terapijas teorija un prakse"
01.12.2021.
Programma ir paredzēta profesionāļiem, kam ir maģistra grāds psihologa, sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka specialitātē, kas ir garīgās veselības speciālists, ārsts-psihoterapeits, psihoterapeits vai psihoterapijas specialists, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem, kuri vēlas apgūt metodi, pētot Junga un smilšu spēles terapijas teorijas pamatus, piedzīvojot smilšu spēles terapijas personīgo procesu un pieredzi, izmantojot šo metodi ikdienas praksē.

  • Programmas apjoms: 120 stundas – teorija, 80 stundas – supervīzijas un personīgā pieredze.
  • Apmācību ilgums: 2,5 gadi.
  • Programmas struktūra: Divu dienu teorētiskie un supervīziju semināri reizi divos mēnešos.
  • Mācību kursa sākums: 2021. gada 23.-24.aprīlī.
  • Pieteikšanās: Telefoniski 29109220 vai pa epastu: vera.scerbakova@inbox.lv
Autorprogramma “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases”
10.11.2018.
Meistarklases grupas:

  • Ceturtās grupas sākums 2019.gada 25.janvārī. Nākamā nodarbība: 2021.gada 5-6. martā.
  • Trešās grupas sākums: 2015.gada 24.janvārī. Nākamā nodarbība: 2021.gada 19.-20.februārī.
  • Otrās grupas sākums: 2012.gada 22.septembrī. Nākamā nodarbība: 2021.gada 26.-27.februārī.
  • Pirmās grupas sākums: 2011.gada 15.septembrī. Nākamā nodarbība: 2021.gada 4-5.februārī.