Es strādāju tāpēc, lai katrs, kurš vēlas, spētu rast saskaņu ar sevi. Un arī tāpēc, ka smilšu spēles terapija ir lieliska psihoterapijas un pašizzināšanas metode ne tikai klientam, bet arī terapeitam.
Vera Ščerbakova, Junga analītiķe, Starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore (ISST)
Par Veru Ščerbakovu
Vera Ščerbakova, Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) sertificēta Junga analītiskā psihoterapeite, Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrības (LJAB) Junga analītiķe, starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore, Teaching Member of International Society for Sandplay Therapy (ISST TM), sarakstījusi grāmatas “Rosinot bērna iekšējo pasauli” un “Pasaule smiltīs”, Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centra vadītāja, kopš 2012.gada Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) prezidente un kopš 2018.gada LSST pārstāve ISST valdē.

  • Vera Ščerbakova 1987. gadā pabeidza Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, 2000.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas Institūtā ieguva pedagoģijas maģistrа grādu.
  • Vera Ščerbakova smilšu spēles terapiju sāka apgūt 1998. gadā Sankt-Pēterburgā pie smilšu spēles terapijas pamatlicējas Doras Kalfas (Dora M. Kalff) skolnieces Džūnas Atertones (June Atterton), 2000. gadā turpināja izglītoties pie Doras Kalfas skolnieces Lindes fon Keizerlinkas (Linde von Keyserlingk) Latvijā.
  • 2009.gada aprīlī Vera Ščerbakova ieguva Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (ISST) biedra statusu, tā paša gada maijā kopā ar kolēģēm Ivetu Pļaviņu un Maiju Bisenieci nodibināja Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūtu un deviņus gadus to vadīja. 2011.gadā ieguva apmācīttiesīga biedra statusu Vācijas Smilšu spēles terapijas biedrībā (DGST) un 2017. gadā – apmācīttiesīga biedra statusu Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrībā (ISST).
  • 2011.gadā Viļņas Universitātē pabeidza Junga analītiskās psiholoģijas apmācības programmu profesores Gražinas Gudaites vadībā, iegūstot Junga analītiskā psihoterapeita (LPB) kvalifikāciju, bet 2018.gadā kļuva par Junga analītiķi (LJAB).
  • Pirmajos septiņos psihoterapeita darba gados Vera Ščerbakova smilšu spēles terapiju izmantoja bērnunamā un bērnudārzā, kā arī privātpraksē, kas tagad ir vienīgā darbavieta.
  • 2009.gadā Vera Ščerbakova bija viena no valdes locekļiem – Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) dibinātājiem. Kopš 2012.gada Vera Ščerbakova ir LSST prezidente un kopš 2018.gada – LSST pārstāve ISST valdē.
  • Vera Ščerbakova ir sarakstījusi grāmatas “Rosinot bērna iekšējo pasauli” (2001.gadā un atjaunots izdevums 2008.gadā), kurā iepazīstināja lasītājus ar smilšu spēles terapijas metodi un “Pasaule smiltīs” (2011), kas ir pirmais Latvijā tapušais un izdotais darbs, kas ietver tik plašu K.G.Junga un viņa sekotāju teorētiskā materiāla izklāstu, kas dod iespēju dziļāk izprast Doras Kalfas izveidotās smilšu spēles terapijas teorētiskos pamatus, kā arī skaidrāk saskatīt visa terapeitiskā procesa perspektīvas. Tās iznākušas izdeviecībā RaKa. Par grāmatu “Pasaule smiltīs” Vera Ščerbakova Starptautiskajā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursā saņēma goda rakstu par aktīvu devumu izglītības attīstības veicināšanā, pedagoģijā un valodniecībā.
  • Vera Ščerbakova aktīvi darbojas kā pasniedzēja Latvijā un citās valstīs, piedalījusies smilšu spēles terapijas apmācības programmā Ukrainā, vadījusi ilgtermiņa mācību kursu Kaļiningradā, strādā ar grupām Sankt-Pēterburgā un Maskavā.