Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrs piedāvā divas apmācības programmas
Mācību programma “Smilšu spēles terapijas teorija un prakse”
Programma ir paredzēta praktizējošiem psihologiem, psihoterapeitiem, ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem, kuri vēlas apgūt metodi, pētot Junga un smilšu spēles terapijas teorijas pamatus, piedzīvojot smilšu spēles terapijas personīgo procesu un pieredzi, izmantojot šo metodi ikdienas praksē.

Programmas vadītāja: Vera Ščerbakova (Batņa) – Junga analītiķe, Starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore (TM ISST), Analītiskās psiholoģijas un smilšu terapijas centra vadītāja, Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) prezidente, sarakstījusi grāmatu “Pasaule smiltīs” (2011) par smilšu spēles terapijas teoriju un praksi.

Programmas apjoms: 120 stundas – teorija, 80 stundas – supervīzijas un personīgā pieredze.

Apmācību ilgums: 2,5 gadi.

Programmas struktūra: divu dienu teorētiskie un supervīziju semināri reizi divos mēnešos.

Dalībnieku skaits grupā: ne vairāk kā 12.

Programmas saturs:
Programma ietver ieskatu metodes teorētiskajā pamatojumā: K.G.Junga analītiskās psiholoģijas teorija un smilšu spēles terapijas teorija, ko izstrādājusi metodes dibinātāja Dora Kalfa un viņas sekotāji, kā arī iespēju apgūt prasmi izmantot smilšu spēles terapiju psihologa vai psihoterapeita praksē, strādājot ar bērniem un viņu vecākiem, kā arī pieaugušiem klientiem.
Programmas unikāla iezīme ir tāda, ka teorijas apgūšanas pamatā ir klīnisko gadījumu analīze, tādējādi dalībniekiem būs iespēja analizēt gan pabeigtus gadījumus, gan atsevišķas epizodes un sesijas. Tas ļaus attīstīt dziļu izpratni par smilšu spēles terapiju Doras Kalfas tradīcijās.
Apmācības laikā dalībnieki gūs pieredzi, paši strādājot ar smilšu kastēm, analizējot smilšu bildes un iekļaujot smilšu spēles terapiju savā konsultanta vai psihoterapeita darbā.
Autorprogramma “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases”
Veras Ščerbakovas autorprogramma ir paredzēta tiem, kas apguvuši bāzes programmu “Smilšu spēles terapijas teorija un prakse” vai citu līdzvērtīgu bāzes apmācības programmu smilšu spēles terapijā.
Programmas “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases” dalībniekiem būs iespēja padziļināt savas zināšanas smilšu spēles terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā, analizēt klīnisko gadījumu piemērus un dalīties pieredzē.
Pašlaik Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrā mācās trīs “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases” grupas. Ceturtā grupa sāks mācības 2019. gada 25. janvārī.

Programmas struktūra: Mācību laikā ir paredzēti divu dienu teorētiskie semināri un supervīziju semināri.

Programmas saturs:
  • Klīniski-teorētiskā daļa: psihes struktūra un dinamika K.G.Junga teorijā; personības attīstība Junga un smilšu spēles terapijas teorijā; smilšu spēles terapeitiskās iedarbības teorētiskā izpratne: Ego-Patības attiecību dinamika smilšu spēles terapijas procesā; agresijas izpausmes līmeņi un transformācija smilšu spēles terapijas procesā; terapeitisko attiecību izpratne K.G.Junga teorijā, kontrtransferences izmantošana kā terapeitiskā procesa svarīga sastāvdaļa.
  • Kultūrvēsturiskā daļa: Junga analītiskās terapijas saturiskais lauks; psihisko procesu izpratne, izmantojot mitoloģijas un etnogrāfijas atziņas; mīti un pasakas kā kolektīvās psihes procesu atspoguļojums.
  • Supervīzijas smilšu spēles terapijā.


Pabeidzot mācības, dalībnieki saņems Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centra apliecības. Mācību laikā iegūtie kredītpunkti tiks ieskaitīti sertificētu LSST smilšu spēles terapijas lietotāju resertifikācijā, kā arī ISST sertifikācijā. Tiem, kuri vēlas rakstīt lielo darbu sertifikācijai ISST, saņems palīdzību darba gatavošanā.

Meistarklases kursa sākums: 2019.gada 25.janvārī.

Pieteikties var, rakstot e-pastu vera.scerbakova@inbox.lv vai zvanot 29109220.